GIÁ THUÊ BAO GÓI LƯU TRỮ THEO THÁNG (CHƯA VAT)
(Miễn phí: 1.000.000 request và 200GB Data Transfer trực tiếp từ Storage)

Tên gói
Dung lượng lưu trữ
(GB/Tháng)
Giá
(VNĐ)
Ghi chú
GÓI 1 100 180.000 Đăng ký
GÓI 2 200 360.000 Đăng ký
GÓI 3 300 540.000 Đăng ký
GÓI 4 500 900.000 Đăng ký
GÓI 5 1.000 1.800.000 Đăng ký
GÓI 6 2.000 3.600.000 Đăng ký
GÓI 7 3.000 5.400.000 Đăng ký
GÓI 8 5.000 9.000.000 Đăng ký
GÓI 9 10.000 18.000.000 Đăng ký

GIÁ CÁC TÀI NGUYÊN PHÁT SINH KHÁC

GIÁ REQUEST (CHƯA VAT)

STT Đơn giá (VNĐ/1000 Requests)
1 100

GIÁ DATA TRANSFER PHÁT SINH TRỰC TIẾP TỪ STORAGE THEO THÁNG (CHƯA VAT)

STT Dung lượng (TB/Tháng) Đơng giá (VNĐ/GB)
1 0 - 5 800
2 > 5 - 10 560
3 > 10 - 50 330
4 > 50 - 100 320
5 > 100 - 200 310
6 > 200 - 300 300
7 > 300 - 400 290
8 > 400 - 500 280
9 > 500 - 800 270
10 > 800 - 1000 260
11 > 1000 250