MySQL

Nhu cầu lưu trữ và quản lý dữ liệu số lượng lớn ngày càng trở nên cấp thiết hơn đối với mỗi Doanh nghiệp. MySQL là cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, cho phép phân phối các ứng dụng cơ sở dữ liệu Web-based đáng tin cậy, hiệu năng cao và có thể mở rộng được với hiệu quả chi phí vượt trội. MySQL là một giao dịch tích hợp an toàn, cơ sở dữ liệu tuân thủ ACID với đầy đủ cam kết, các tính năng rollback, phục hồi sự cố, và khóa row-level.

MySQL có ưu điểm là dễ sử dụng, hỗ trợ khả năng mở rộng, hiệu suất cao, cũng như sở hữu bộ điều khiển cơ sở dữ liệu đầy đủ và các công cụ trực quan để giúp các nhà phát triển xây dựng, quản lý các ứng dụng MySQL kinh doanh quan trọng.

Với Pre-build Apps do BizFly Cloud cung cấp, người dùng sẽ dễ dàng sở hữu hệ dữ liệu MYSQL chỉ trong chưa đầy vài phút. Hệ thống Pre-build Apps tích hợp việc cài đặt MySQL như là một tính năng mới trong sản phẩm Cloud server để hỗ trợ tốt nhất nhu cầu sử dụng của người dùng.

Bảng giá