LEMP Stack

LEMP là một biến thể của môi trường LAMP stack vốn đã rất phổ biến trong việc phát triển và triển khai các ứng dụng web. Với LAPM truyền thống, các thành phần cấu tạo bao gồm: (L)inux, (A)pache, (M)ySQL, và (P)HP. Dựa trên tính chất các module của LAMP, các thành phần có thể dễ dàng được hoán đổi. Với LEMP, Apache được thay thế bằng phần mềm Nginx nhẹ nhưng mạnh mẽ. Nginx (phát âm là "engine x", đại diện cho "E" trong LEMP) được thay thế để tăng khả năng mở rộng của máy chủ theo yêu cầu.

LEMP cung cấp một nền tảng cho các ứng dụng tương thích với LAMP, hỗ trợ gần như tất cả các ứng dụng. Tuy nhiên, vì nginx có thể cùng lúc phục vụ nhiều page hơn với cấu hình bộ nhớ dễ dự đoán, nên nó thường phù hợp hơn với các trường hợp có nhu cầu cao. Cũng như LAMP, việc cài đặt thủ công LEMP thường phức tạp và dễ phát sinh lỗi. Vì vậy, BizFly Cloud đã phát triển Pre-build Apps như một tính năng hỗ trợ hữu ích trong hệ thống Cloud server giúp khách hàng cài đặt các phiên bản LEMP mới nhất trên các nền tảng hệ điều hành Ubuntu 16.04 hoặc Centos7 chỉ với MỘT cú click chuột. Việc cài đặt chưa bao giờ nhanh chóng, tiện lợi và đơn giản hơn thế.

Bảng giá