Micro

227,920
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
1 GB

CPU
1 CORE(S)

Ổ CỨNG
20 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Tiny

306,466
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
2 GB

CPU
1 CORE(S)

Ổ CỨNG
20 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Small

510,037
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
2 GB

CPU
2 CORE(S)

Ổ CỨNG
40 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Medium

707,128
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
4 GB

CPU
2 CORE(S)

Ổ CỨNG
60 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Large

1,271,360
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
6 GB

CPU
4 CORE(S)

Ổ CỨNG
100 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Larger

1,758,858
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
8 GB

CPU
6 CORE(S)

Ổ CỨNG
150 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
ExtLarge

2,596,916
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
12 GB

CPU
8 CORE(S)

Ổ CỨNG
300 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Huge

4,639,258
VNĐ/tháng

Áp dụng từ 22/5 - 22/7

RAM
16 GB

CPU
12 CORE(S)

Ổ CỨNG
1000 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Bạn mua số lượng lớn, ký hợp đồng dài hạn?

Liên hệ sales@bizflycloud.vn để có báo giá tốt hơn.

Tùy chỉnh cấu hình

Quý khách hàng có thể lựa chọn kiểu cấu hình khác bằng cách tùy chỉnh cấu hình

Cấu hình RAM/CPU

CORE(S)
SỐ SERVER
SERVER(S)

CORE(S)
CPU
CORE(S)

GB
RAM
GB


Cấu hình Volume (DISK)
ROOT DISK

GB


GB


DATA DISK


Ước tính giá Cloud Server hàng tháng

( Giá chưa bao gồm 10% VAT )


Basic Premium Enterprise
CPU (CORES) 100,800 100,800 100,800
RAM (GB) 108,000 108,000 108,000
WAN IP Miễn phí Miễn phí Miễn phí
ROOT DISK (GB)
25,200 25,200 25,200
DATA DISK
Số tiền phải thanh toán:
Tổng tiền: 355,680 355,680 355,680
VNĐ/Tháng

Ưu đãi X4

Miễn phí 01 IP với mỗi server

Miễn phí cài đặt VestaCP

Miễn phí dịch vụ khôi phục dữ liệu

Miễn phí cảnh báo bảo mật