Ưu đãi X4

Miễn phí 01 IP với mỗi server

Miễn phí cài đặt VestaCP

Miễn phí dịch vụ khôi phục dữ liệu

Miễn phí cảnh báo bảo mật

Báo giá

* Giá chưa bao gồm VAT (10%)

Micro

227,920
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
1 GB

CPU
1 CORE

Ổ CỨNG
20 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Tiny

306,466
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
2 GB

CPU
1 CORE

Ổ CỨNG
20 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Small

510,037
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
2 GB

CPU
2 CORE

Ổ CỨNG
40 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Medium

707,128
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
4 GB

CPU
2 CORE

Ổ CỨNG
60 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Large

1,271,360
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
6 GB

CPU
4 CORE

Ổ CỨNG
100 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Larger

1,758,858
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
8 GB

CPU
6 CORE

Ổ CỨNG
150 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

ExtLarge

2,596,916
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
12 GB

CPU
8 CORE

Ổ CỨNG
300 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ

Huge

4,639,258
VNĐ/tháng

Thanh toán trước tháng

RAM
16 GB

CPU
12 CORE

Ổ CỨNG
1000 GB

BANDWIDTH
100 Mbps

DATA TRANSFER
Unlimited

ĐĂNG KÝ
Bạn mua số lượng lớn, ký hợp đồng dài hạn?

Liên hệ sales@bizflycloud.vn để có báo giá tốt hơn.