GIÁ THUÊ BAO GÓI THEO THÁNG (CHƯA VAT)
(Miễn phí 5.000 GB Data Transfer)

SMALL

500.000
VNĐ/tháng
(694 vnđ/Giờ)

NEW CONNECTIONS:
1500 reqs/s

ACTIVE CONNECTIONS:
1500 reqs/s

DATA TRANSFER FREE:
5TB

ĐĂNG KÝ
MEDIUM

1.760.000
VNĐ/tháng
(2.444 vnđ/Giờ)

NEW CONNECTIONS:
4000 reqs/s

ACTIVE CONNECTIONS:
4000 reqs/s

DATA TRANSFER FREE:
5TB

ĐĂNG KÝ
LARGE

3.550.000
VNĐ/tháng
(4.930 vnđ/Giờ)

NEW CONNECTIONS:
8000 reqs/s

ACTIVE CONNECTIONS:
8000 reqs/s

DATA TRANSFER FREE:
5TB

ĐĂNG KÝ

GIÁ DATA TRANSFER PHÁT SINH THEO THÁNG (CHƯA VAT)

280 VNĐ/GB

CÁCH TÍNH GIÁ DATA TRANSFER

Mặc định với mỗi Load balancer bạn sẽ được Free 5TB dữ liệu transfer (Data Transfer) trong một tháng.

Khi vượt quá lượng Data Transfer Free này, Bizfly Cloud sẽ bắt đầu tính phí. Lượng Data Transfer được tính bằng tổng số Data Transfer trừ đi lượng Data Transfer Free.

Ví dụ:

Bạn có một Load Balancer với lượng Data Transfer cho tháng trước là 6TB. Thì số tiền phải trả cho Data Transfer sẽ là 1TB.

Số tiền Data Transfer = 1024 * 280 = 286.720 (đồng)