Bảng giá

Giá đã bao gồm VAT

Các gói cơ bản

100.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

10 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

2.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

200.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

30 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

2.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

350.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

50 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

2.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

500.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

150 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

5.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

Các gói nâng cao

800.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

300 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

1.000.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

500 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

1.800.000 đ/tháng

Tổng dung lượng:

1000 GB

Số account tối đa:

Không giới hạn

Số email gửi ra ngoài:

10.000 email/ngày

Số email gửi nội bộ

Không giới hạn

Khách hàng có nhu cầu ký hợp đồng dài hạn hoặc sử dụng dịch vụ với số lượng lớn vui lòng liên hệ sales@bizflycloud.vn để có báo giá tốt hơn.
Hotline hỗ trợ
Hà Nội: 024 7302 8888
TP Hồ Chí Minh: 028 7302 8888